Referater

Fellowhipday blev fejret i “Laden” i Holstebro

45 gildebrødre fra hele distriktet var mødt frem, med forventning om en dejlig aften.

Vi indledte med at spise en dejlig gullaschsuppe.

Vore Distrikts Internationale Sekretær DIS Karin Boldsen læste derefter Sct. Georgs Budskabet for os. Det var skrevet af den Norske Landsgildeledelse.

Herefter blev ordet givet til aftenens foredragsholde Nasi Habibi. Nasi fortalte meget levende om sin opvækst i Afgahnistan. Om hvordan man i den kultur lader selv meget små børn arbejde, og ofte afstraffer dem korporligt. Hun fortalte om hvordan familien efter flere terror overfald flygtede først til Pakistan, og senere til Iran. Efter at være blevet bortgiftet som 16 årig og havde fået tre børn, med en mand som ikke alene var 30 år ældre en hende, men også voldelig, så lykkedes det hende at blive skilt, og at komme til Danmark som “FNkvoteflygtning”. De første år i Danmark viste sig at blive meget vanskelige, men nu er det endelig lykkedes at få et stabilt liv. Nasi er gift med en dansk mand og har sammen med ham en søn på 4 år. Det der begyndte mange tusind kilometer fra vores trygge liv, ser nu ud til at få en lykkelig afslutning i en landsby i Danmark.