• Home
  • /Information om 4. Sct. Georgs Gilde, Holstebro

Information om 4. Sct. Georgs Gilde, Holstebro

4. Sct. Georgs Gilde er et af 3 Sct. Georgs Gilder i Holstebro. Vi er en forening af gamle spejdere, som har videreført vore spejderprincipper som voksne efter spejdertiden.
Vi holder hvert år en række møder, med forskellige emner og formål og med en masse hygge. Vort mødested er Holstebro Storå Gruppes spejderhus på Prins Buris Vej, men vi mødes også andre steder.
I det daglige er vi organiseret i grupper af 4-6 familier, som mødes privat og laver forskellige aktiviteter, som f.eks. at stå for vore fællesmøder med indhold og fortæring.
Med jævne mellemrum mødes vi i naturen til bålhygge. Her laver vi mad på spejdermanér og hygger os meget.
Udover møderne har vi en lang række aktiviteter i det daglige. F.eks. hjælper vi spejderne i Holstebro med at afholde spejderdagen, hvor de fornyer deres spejderløfte og vi afholder hvert år ”Julehike”, som er et stort løb for spejderne.
Vi holder hvert år et antal arrangementer i naturen for udsatte familier i Holstebro, hvor de oplever en snert af spejderlivet og oplever et afbræk i deres hverdag.

Med tiden har der dannet sig alternative arrangementer. Nogle gildebrødre går tur sammen hver uge. Nogle går i biografen sammen. Mange tager til Syvkantens sommer-forestillinger i Varde (med hygge og spisning inden).
Vi er organisatorisk under ”Nordvestjysk Distrikt”. Nordvestjysk Distrikt arrangerer hvert år kulturelle arrangementer for alle gilderne i Nordvestjylland, dvs. potentielt 230 gildebrødre. Derudover støtter Nordvestjysk Distrikt os i det daglige med kurser og information.
Vi er organiseret som en normal forening med en formand (Gildemester), sekretær (Kansler) og kasserer (Skatmester). Navne kan findes andetsteds på hjemmesiden.
Alle, der har sympati og interesse for spejderbevægelsen eller er gamle spejdere kan blive medlem. Ønsker man medlemsskab, henvender man sig til gildeledelsen. Telefon og mail-adresse findes på hjemmesiden.