2. Struer – Historie

Historie

 

2. Gilde Struer blev indviet den 19. september 1964 og er et rent mandsgilde.

Grundstammen i 2. Gilde kom fra 1. Gilde Struer og de Gildebrødre, som startede 2. Gilde, havde længe været med i 1. Gilde. Vi kan i foråret 2020 holde 60 års jubilæum for en gildebroder, der var med i 1.Gilde og således helt fra starten af 2. Gilde. Vor ældste gildebror er 94 år og den yngste er 43 år. Det store aldersspænd og en stor spredning i job/uddannelse giver udfordringer, men også muligheder i gildelivet. Vi vil opretholde traditionerne omkring gildehaller og fastholde værdigrundlaget i Spejder- og Gildeloven.  I flere år har gildet brugt fyndordet KURAF til at præsentere prioriteterne i gildets liv, Kammeratskab, Udfordringer, Rummelighed, Ansvar, Friluftsliv. De fleste Gildehaller og –møder holdes i Råbjerghytten.

Råbjerghytten og det 1,5 ha tilhørende areal ejes af 2. Gilde. Vi har mange aktiviteter med vedligeholdelse af Råbjerghytten og området, der er gammelt istidslandskab, et  kuperet terræn , med vores egen skov, der er nabo til Klosterheden, lyngbakker og Bredkær bæk.

Gildet ønsker et antal gildebrødre på ca. 30, for tiden er vi 27, med en gns. alder på 69 år.  I de seneste år har vi opført to sheltere, en bålpyramide med stolper af 12 meter høje lærkestammer, fældet i egen skov og en badstue, med en finsk brændefyret ovn.  Vi ønsker at gennemføre oplevelser i naturen, gerne med overnatning, hjortebrøl, kanotur, cykeltur i Nationalpark Thy.